Skip to main content

W poniższym linku ulotka informacyjna: „Postępowanie w przypadku wkłucia się kleszcza” – udostępniona przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

UKĄSZENIE KLESZCZA POSTĘPOWANIE