Skip to main content

O Nas

Przychodnia Lekarska Nowy Chełm Spółka z o.o. założona została w maju 2001 roku, ambulatoryjną działalność leczniczą w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej rozpoczęła 1 czerwca 2001 roku. Oferta świadczonych usług medycznych stopniowo się rozrastała i już od 2004 roku powiększyła się o świadczenia szpitalne.

Świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej są bezpłatne dla pacjentów, którzy złożyli deklarację wyboru do lekarza naszej przychodni, natomiast pozostałe świadczenia realizujemy w oparciu o umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie na życzenie pacjenta. Cały czas rozwijamy się, a naszym priorytetem jest wzrost jakości świadczonych usług oraz poszerzanie ich zakresu.

Siedziba Spółki i Przychodni mieści się w Gdańsku przy ul. Chałubińskiego 23. Obecnie usługi świadczymy jeszcze w pięciu naszych filiach:

Każda z filii posiada wysokiej klasy aparaturę ultrasonograficzną, aparaturę kardiologiczną (EKG, Holter EKG, Holter RR, aparaturę do badań wysiłkowych serca), sprzęt endoskopowy. Oferujemy swoim pacjentom szeroki zakres badań laboratoryjnych świadczonych przez współpracujące z nami laboratorium Synevo. W filii Reformacka laboratorium Synevo posiada swój autoryzowany punkt poboru materiałów do badań.

Dążenie Kierownictwa Przychodni Lekarskiej Nowy Chełm oraz wszystkich pracowników do ciągłego podnoszenia jakości świadczeń było podstawą starań o uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001-2008. Certyfikat ten otrzymaliśmy 18.11. 2011 roku.
W dalszym ciągu naszym celem jest dobro pacjenta, komfort i zadowolenie z otrzymanych usług medycznych.

Przychodnia Lekarska Nowy Chełm Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000011722, kapitał zakładowy: 250 000 zł, NIP: 583-27-39-801, Regon: 192538041

Misja

Nadrzędnym celem Przychodni Lekarskiej Nowy Chełm Sp. z o.o. jest ciągłe doskonalenie jakości świadczeń medycznych w prowadzonym zakresie tak, aby jak najlepiej i najszybciej zaspokajać potrzeby naszych Pacjentów i stworzyć jak najlepsze warunki dla zapewnienia rozwoju  i sukcesu placówki, a przez to także sukcesu każdego pracownika.

Politykę jakości realizujemy poprzez:

  • Stałe podnoszenie jakości naszych usług zdrowotnych,
  • Stałe rozpoznawanie oczekiwań i problemów Pacjentów,
  • Propagowanie prozdrowotnego stylu życia i poprawa jego jakości,
  • Spełnianie wymagań prawnych oraz wszelkich innych zidentyfikowanych wymagań wpływających na funkcjonowanie naszej placówki i zadowolenie pacjenta,
  • Rozbudzenie świadomości pracowników w odniesieniu do odpowiedzialności za jakość i wzmocnienie ich poczucia identyfikacji z placówką,
  • Analizowanie popełnianych błędów skutkujących doskonaleniem wykonywanej pracy,
  • Zapewnienie zasobów niezbędnych do świadczenia usług medycznych,
  • Unowocześnianie infrastruktury,
  • Zapewnienie bezpieczeństwa podczas realizowanych procedur,
  • Ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością.

Głównym celem Przychodni Lekarskiej Nowy Chełm Sp. z o.o. jest utrzymanie i rozwijanie Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008. Pełnomocnika ds. SZJ zobowiązuję do przekazania swoim współpracownikom dokumentów Systemu Zarządzania Jakością dotyczących zakresu ich pracy. Wszystkich pracowników czynię odpowiedzialnymi za realizację Polityki Jakości w zakresie ich stanowisk pracy, a również zobowiązuję do wykazywania inicjatywy w zakresie doskonalenia procesów i usług.