Skip to main content
Badania zlecone przez lekarzy zatrudnionych
w Przychodni Lekarskiej Nowy Chełm Sp.z o.o.

Badania radiologiczne RTG

wykonywane są w Pracowni Rentgenodiagnostyki w Gdańsku,
ul. Reformacka 22, tel. 58 770 44 80 i 58 770 44 81

a dla pacjentów z filii Sopot w Pracowni Rentgenodiagnostyki w Goris-Med Sp. z o.o. w Sopocie,
ul. Chrobrego 6/8, tel. 58 555 08 59

Badania ultrasonograficzne USG

wykonywane są w Pracowniach USG w Gdańsku

  • Filia Chałubińskiego, ul. Chałubińskiego 23
  • Fila Reformacka, ul. Reformacka 22
  • Filia Wilanowska, ul. Rogalińska 3D

Badania laboratoryjne

Pobieranie i przyjmowanie materiału do badań laboratoryjnych, odbywa się w Punktach Pobrań zlokalizowanym na terenie tutejszej placówki.
Informacja o dniach i godzinach wykonywania badań dostępna jest w rejestracji.