Skip to main content

Przychodnia Lekarska Nowy Chełm Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000011722, kapitał zakładowy: 250 000 zł,
NIP: 583-27-39-801, Regon: 192538041

Zarząd Przychodni Lekarskiej Nowy Chełm

 • Prezes Zarządu
  dr n. med. Marcin Orłowski
 • Dyrektor ds. Medycznych
  lek. med. Hanna Smolarska
 • Dyrektor ds. Finansów
  mgr Grzegorz Tomala

Informacje dla kontrahentów

 • Adres siedziby Spółki:

Przychodnia Lekarska Nowy Chełm Sp. z o.o.
ul. Tytusa Chałubińskiego 23, 80-807 Gdańsk

 • Kontakt:

tel./ fax | 58 303 62 10
e-mail | sekretariat@przychodniachelm.pl