Skip to main content
Ankieta

Program badań przesiewowych raka jelita grubego

Upoważnienie

Wydania kopii dokumentacji medycznej oraz do udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta

Wniosek

Wydanie kopii, wyciągu, odpisu dokumentacji medycznej

Cennik

Cennik komercyjnych usług medycznych

— Aktualizacja z dnia 14 października 2020 r.
Poradnik

Przygotowanie do doustnego testu tolerancji glukozy

— Doustny test tolerancji glukozy OGTT, krzywa cukrowa
Deklaracja

Wybór świadczenio-dawcy

— wybór lekarza
Deklaracja

Wybór świadczenio-dawcy

— wybór pielęgniarki
Deklaracja

Wybór świadczenio-dawcy

— wybór położnej