Przygotowanie do gastroskopii

W dniu badania

 • Do momentu jego wykonania należy być na czczo, tzn. zabrania się przyjmowania od rana jakichkolwiek posiłków i picia płynów.
 • Na 4 godziny przed badaniem nie należy palić tytoniu i nie żuć gumy.

Pozostałe zalecenia

 • W przypadku osób ze schorzeniami wymagającymi stałego, regularnego przyjmowania leków, np. nadciśnienie tętnicze, padaczka, choroby serca, tarczycy i inne, powinny w dniu badania zażyć poranną dawkę bardzo wcześnie popijając niewielką ilością wody,
 • W przypadku osób przyjmujących leki mające wpływ na krzepnięcie krwi, np. Acenokumarol, Sintrom, Warfin, Plavix, Ticlid, Aspiryna, Acard, Polocard i inne. Należy odstawić je na 7 dni przed planowanym terminem badania po wcześniejszym skonsultowaniu z lekarzem zlecającym te leki. Konieczna może być zmiana tych leków na heparynę niskocząsteczkową, np. Clexane.
 • W przypadku osób przyjmujących leki na żołądek, np. Controloc, Polprazol i inne. Należy odstawić je co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem badania, chyba że lekarz kierujący zaleci inaczej.
 • Pacjenci przyjmujący leki przeciwkrzepliwe powinni poinformować o tym fakcie lekarza kierującego oraz wykonującego badanie,
 • W przypadku osób chorujących na cukrzycę – przygotowanie do badania powinny skonsultować z lekarzem kierującym na badanie, bądź z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej i poinformować o tym fakcie lekarza wykonującego badanie.

Na badanie prosimy o zabranie z sobą

 • posiadaną dokumentację medyczną w szczególności wcześniejsze wyniki badań endoskopowych, wypisy ze szpitala, EKG, echokardiografia,
 • skierowanie wypisane zgodnie z wymaganiami NFZ,
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
 • w przypadku osób wymagających okularów do czytania proszone są o zabranie ich ze sobą.

Uwaga!

Wyznaczona godzina badania może ulec przesunięciu, ze względu na trudny do przewidzenia czas trwania zabiegów. Prosimy o przybycie na 15 minut przed wyznaczonym terminem badania ze skierowaniem do rejestracji.