Skip to main content

Informujemy naszych pacjentów, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom i personelowi nadal obwiązują pewne zmiany w funkcjonowaniu naszej przychodni.

Rejestracja pacjentów:

 • na wizyty lekarskie do lekarzy POZ i do poradni specjalistycznych,
 • na badania USG, RTG,
 • do Punktu Pobrań
 • odbywa się tylko telefonicznie.

Część wizyt lekarskich odbywa się w formie teleporady.

 • Jednak podczas teleporady, w sytuacji, kiedy to jest niezbędne, pacjent zostanie umówiony na konkretna godzinę.
 • Wszystkie pierwszorazowe wizyty w poradniach specjalistycznych muszą być realizowane w obecności pacjenta w gabinecie lekarskim.
 • Po recepty nie należy zgłaszać się osobiście – prośbę o wystawienie recept na leki do kontynuacji stałego leczenia należy zgłaszać telefonicznie lub mailowo.
 • Na terenie przychodni może jednocześnie przebywać maksymalnie, określona dla każdej filii, ilość pacjentów pacjentów,wcześniej zarejestrowanych na osobistą wizytę u lekarza, na ściśle wyznaczoną, określoną godzinę.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przestrzeganie obowiązujących zasad epidemiologicznych:

 • Do przychodni wchodzimy w maseczkach i jednorazowych rękawiczkach.
 • Przy wejściu konieczna jest dezynfekcja dłoni.
 • Należy zachować przynajmniej 2 metrowy odstęp odległościowy od innych osób.
 • Należy wyrazić zgodę na udzielenie odpowiedzi na pytania o stan zdrowia zadawane przez personel medyczny oraz ewentualną zgodę na pomiar temperatury ciała.
 • Na terenie przychodni znajdować się może określona, dla każdej lokalizacji inna ilość pacjentów.
 • Należy zawsze stosować się do zaleceń personelu przychodni.
 • Bardzo przepraszamy za niedogodności, dziękujemy za wyrozumiałość.