Informujemy naszych pacjentów, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom i personelowi nadal obwiązują pewne zmiany w funkcjonowaniu naszej przychodni.

Rejestracja pacjentów:

  • na wizyty lekarskie do lekarzy POZ i do poradni specjalistycznych,

  • na badania USG, RTG,

  • do Punktu Pobrań

odbywa się tylko telefonicznie.

Część wizyt lekarskich odbywa się w formie teleporady.

Jednak podczas teleporady, w sytuacji, kiedy to jest niezbędne, pacjent zostanie umówiony na konkretna godzinę.

Wszystkie pierwszorazowe wizyty w poradniach specjalistycznych muszą być realizowane w obecności pacjenta w gabinecie lekarskim.

Po recepty nie należy zgłaszać się osobiście – prośbę o wystawienie recept na leki do kontynuacji stałego leczenia należy zgłaszać telefonicznie lub mailowo.

Na terenie przychodni może jednocześnie przebywać maksymalnie, określona dla każdej filii, ilość pacjentów pacjentów,

wcześniej zarejestrowanych na osobistą wizytę u lekarza,

na ściśle wyznaczoną, określoną godzinę.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przestrzeganie obowiązujących zasad epidemiologicznych:

  1. Do przychodni wchodzimy w maseczkach i jednorazowych rękawiczkach.

  2. Przy wejściu konieczna jest dezynfekcja dłoni.

  3. Należy zachować przynajmniej 2 metrowy odstęp odległościowy od innych osób.

  4. Należy wyrazić zgodę na udzielenie odpowiedzi na pytania o stan zdrowia zadawane przez personel medyczny oraz ewentualną zgodę na pomiar temperatury ciała.

  5. Na terenie przychodni znajdować się może określona, dla każdej lokalizacji inna ilość pacjentów.

  6. Należy zawsze stosować się do zaleceń personelu przychodni.

Bardzo przepraszamy za niedogodności, dziękujemy za wyrozumiałość.

ZAPRASZAMY