Skip to main content

Autoryzowane Punkty Pobrań Synevo, zlokalizowane w Przychodni Lekarskiej Nowy Chełm Sp. z o. o.
w Gdańsku przy ulicy Reformackiej 22 oraz ulicy Myśliwskiej 33/26 wznawiają działalność.

Pacjenci są przyjmowani do punktu pobrań tylko po uprzedniej rejestracji telefonicznej

ul. Myśliwska 33/26 w Gdańsku nr tel.: 58 535 00 08 lub 58 355 15 15
ul. Reformacka 22 w Gdańsku nr tel.: 58 770 44 80 lub 58 770 44 81