Poradnia Lekarza POZ

Każdy ubezpieczony może zostać pacjentem naszej Przychodni, ma prawo wybrać lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej
Kompleksowe świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są przez specjalistów medycyny rodzinnej oraz lekarzy i specjalistów chorób wewnętrznych i chorób dziecięcych w:

  • Poradni Lekarza Rodzinnego - dla dorosłych
  • Poradni Dziecięcej - dla dzieci chorych i zdrowych
  • Gabinecie szczepień profilaktycznych

w którym wykonujemy obowiązkowe szczepienia ujęte w kalendarzu szczepień, szczepienia zalecane skojarzone oraz także szczepienia przeciwko: wzw typu A i B, grypie, pneumokokom, meningokokom, rotawirusom.

  • Gabinecie Zabiegowym

w którym wykonujemy zabiegi i procedury diagnostyczno-terapeutyczne wynikające z procesu leczenia, pozostające w zakresie zadań i kompetencjach lekarza poz, związane z bezpośrednio udzielaną poradą lekarską.

  • Gabinecie Pielęgniarki POZ

do świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej ma prawo każdy ubezpieczony, który złożył do niej deklarację wyboru. Obszar działania pielęgniarki POZ to m.in.:
» realizacja zleceń lekarskich w gabinecie pielęgniarki POZ oraz, w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi, w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy m.in. pomiary ciśnienia tętniczego krwi, wykonywanie iniekcji domięśniowych, zakładanie opatrunków, zdejmowanie szwów, pobieranie krwi.
» rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych,
» rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych,
» planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej,
» udzielanie pielęgniarskich świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych samodzielnie,
» edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób i promocja zdrowia.

  • Gabinecie Położnej POZ

do świadczeń położnej podstawowej opieki zdrowotnej ma prawo każda kobieta bez względu na wiek oraz noworodki i niemowlęta obu płci do ukończenia 2 miesiąca życia, po złożeniu do niej deklaracji wyboru. Obszar działania położnej POZ to m.in.:
» realizacja zleceń lekarskich w gabinecie położnej POZ oraz, w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi, w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy (m.in. zdejmowanie szwów, wykonywanie iniekcji,zakładanie opatrunków, kontrola gojenia ran pooperacyjnych po operacjach ginekologicznych),
» rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych,
» edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób i promocja zdrowia, w tym prowadzenie edukacji przedporodowej dla kobiet w ciąży
» opieka nad noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2 miesiąca życia oraz kobietą w okresie połogu.

Wizyty domowe są weryfikowane co do zasadności zgłoszenia i uzgadniane
z lekarzem prowadzącym, w godzinach od 8:00-10:00. Odbywają się przed lub po przyjęciu pacjentów w gabinecie lekarskim.

Lekarze POZ realizują ponadto Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia, skierowany do osób, które w danym roku mają 35, 40, 45, 50, 55 lat, obciążone są czynnikami ryzyka, u których dotychczas nie została rozpoznana choroba układu krążenia i które w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki chorób krążenia także u innych świadczeniodawców.

Przychodnia Nowy Chełm

ul. Chałubińskiego 23,
80-807 Gdańsk

Rejestracja: 58 302 89 55
Lekarz Miesiąc PN WT ŚR CZ PT
lek. med. Iwona Górecka
lekarz chorób wewnętrznych
Parzysty 12:30-19:00 12:30-19:00 8:00-14:30 8:00-14:30 8:00-14:30
lek. med. Iwona Górecka
lekarz chorób wewnętrznych
Nieparzysty 8:00-14:30 12:3-19:00 8:00-14:30 8:00-14:30 12:30-19:00
lek. med. Marzena Michalska - Kordalewska
specjalista medycyny rodzinnej
Parzysty 8:00-13:30 8:00-13:30 8:00-13:30 13:30-19:00 13:30-19:00
lek. med. Marzena Michalska - Kordalewska
specjalista medycyny rodzinnej
Nieparzysty 13:30-19:00 8:00-13:30 8:00-13:30 13:30-19:00 08:00-13:30
lek. med. Teresa Majkutewicz - Lasota
lekarz chorób wewnętrznych
- 08:00-13:00 8:00-13:00 12:00-17:00 - 12:00-17:00
lek. med. Ryszard Siemaszko
lekarz pediatra
- 12:00-19:00 7:15-14:15 12:00-19:00 7:15-14:15 7:15-14:15
lek. med. Katarzyna Piotrowicz
specjalista medycyny rodzinnej
- 8:00 -14:00 13:00-19:00 8:00-14:00 13:00-19:00 8:00-14:00
lek. med. Hanna Smolarska
specjalista medycyny rodzinnej
lekarz chorób wewnętrznych
- 8:00-13:00 14:00-19:00 8:00-13:00 14:00-19:00 8:00-13:00
lek. med. Marek Pytel - 14:00-19:00 08:00-13:00 14:00-19:00 8:00–13:00 14:00-19:00
lek. med. Anna Malinowska
lekarz pediatra
- 8:00–14:00 13:00-19:00 8:00-14:00 13:00-19:00 8:00-14:00
lek. med. Anna Czyżewska-Dudek
specjalista pediatra
- 13:00-19:00 08:00-14:00 08:00-14:00 08:00-14:00 13:00-19:00
lek. med. Grażyna Stępińska
lekarz pediatra
- 08:00-12:00 8:00-12:00 15:00-19:00 - 08:00-12:00

Filia Wilanowska

ul. Rogalińska 3D,
80-809 Gdańsk

Rejestracja: 58 325 42 90
Lekarz PN WT ŚR CZ PT
lek. med. Aleksandra Kościelak
specjalista chorób wewnętrznych
12:00-19:00 8:00-15:00 8:00-15:00 8:00-15:00 8:00-15:00
lek. med. Monika Mikulska
specjalista chorób wewnętrznych
8:00-14:00 8:00-14:00 13:00-19:00 8:00-14:00 13:00-19:00
lek. med. MARTA MROZIK
specjalista pediatra
8:00-15:00 8:00-15:00 8:00-15:00 12:00-19:00 8:00-15:00
lek. med. Ewa Witalis
lekarz pediatra
14:00-19:00 8:00-13:00 14:00-19:00 8:00-13:00 8:00-13:00
lek. med. Katarzyna Jankowska
specjalista neonatolog
15:00-19:00 14:00-19:00 8:00-15:00 8:00-12:00 8:00-13:00
lek. med. Aleksandra Wołoszyn 8:00-15:00 12:00-19:00 8:00-15:00 12:00-19:00 8:00-15:00
Lekarz
lek. med. KATARZYNA NYCEK
specjalista medycyny rodzinnej
lek. med. BARBARA GRYGLEWSKA
lekarz
Lekarz
lek. med. KATARZYNA NYCEK
specjalista medycyny rodzinnej
lek. med. ANNA SPRZĄCZKOWSKA
specjalista chorób wewnętrznych

Filia Suchanino

Beethovena 22A,
80-171 Gdańsk (Suchanino)

Rejestracja: 58 320 14 46
Lekarz
lek. med. BARBARA BARTKOWIAK
specjalista chorób wewnętrznych
lek. med. MAGDALENA DMOCHOWSKA-JOECK
specjalista medycyny rodzinnej

Filia Myśliwska

Myśliwska 33/26,
80-283 Gdańsk

Rejestracja: 58 535 00 08
Lekarz
lek. med. Tomasz Leśniewski
specjalista medycyny rodzinnej
lek. med. Aleksandra Kościelak
specjalista chorób wewnętrznych
lek. med. Grażyna Dymnicka
lekarz pediatra
dr n. med. Wanda Komorowska-Szczepańska
specjalista pediatra