Misja

Nadrzędnym celem Przychodni Lekarskiej Nowy Chełm Sp. z o.o. jest ciągłe doskonalenie jakości świadczeń medycznych w prowadzonym zakresie tak, aby jak najlepiej i najszybciej zaspokajać potrzeby naszych Pacjentów i stworzyć jak najlepsze warunki dla zapewnienia rozwoju  i sukcesu placówki, a przez to także sukcesu każdego pracownika.

Politykę jakości realizujemy poprzez:

  • Stałe podnoszenie jakości naszych usług zdrowotnych,
  • Stałe rozpoznawanie oczekiwań i problemów Pacjentów,
  • Propagowanie prozdrowotnego stylu życia i poprawa jego jakości,
  • Spełnianie wymagań prawnych oraz wszelkich innych zidentyfikowanych wymagań wpływających na funkcjonowanie naszej placówki i zadowolenie pacjenta,
  • Rozbudzenie świadomości pracowników w odniesieniu do odpowiedzialności za jakość i wzmocnienie ich poczucia identyfikacji z placówką,
  • Analizowanie popełnianych błędów skutkujących doskonaleniem wykonywanej pracy,
  • Zapewnienie zasobów niezbędnych do świadczenia usług medycznych,
  • Unowocześnianie infrastruktury,
  • Zapewnienie bezpieczeństwa podczas realizowanych procedur,
  • Ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością.

Głównym celem Przychodni Lekarskiej Nowy Chełm Sp. z o.o. jest utrzymanie i rozwijanie Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008. Pełnomocnika ds. SZJ zobowiązuję do przekazania swoim współpracownikom dokumentów Systemu Zarządzania Jakością dotyczących zakresu ich pracy. Wszystkich pracowników czynię odpowiedzialnymi za realizację Polityki Jakości w zakresie ich stanowisk pracy, a również zobowiązuję do wykazywania inicjatywy w zakresie doskonalenia procesów i usług.