Bezpłatna Kolonoskopia

Zapraszamy do skorzystania z, bezpłatnych dla pacjenta, endoskopowych badań kolonoskopowych wykonywanych w ramach Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego, finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia.
Do badania kwalifikują się:
 • wszystkie osoby w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
 • osoby w wieku 40-65 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
 • osoby w wieku 25-65 lat z rodziny z zespołem Lyncha.
  W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw, kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Członkowie takiej rodziny powinny mieć powtarzane kolonoskopie co 2-3 lata, chyba, że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolnych (nadzorczych) kolonoskopii.
Kryteria wyłączenia:
 • objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego
 • przeprowadzona u pacjenta kolonoskopia w okresie ostatnich 10 lat
  • Szczegółowe informacje dotyczące zasad i terminów wykonywania badań oraz rejestracji mogą Państwo uzyskać telefonicznie bądź osobiście w:
   • Przychodni Lekarskiej Nowy Chełm Filia Sopot

    ul. 23 Marca 79A, 81-820 Sopot
    Telefon do rejestracji: 58 551 13 18
   • Przychodni Lekarskiej Nowy Chełm Filia Rogalińska

    ul. Rogalińska 3 D, 80-809 Gdańsk
    Telefon do rejestracji: 58 325 42 90
   • Przychodni Lekarskiej Nowy Chełm Filia Reformacka

    ul. Reformacka 22, 80-808 Gdańsk
    Telefon do rejestracji: 58 770 44 80/81
Posted in Aktualności i Wydarzenia.