Informacje ogólne

Przychodnia Lekarska Nowy Chełm Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000011722, kapitał zakładowy: 250 000 zł, NIP: 583-27-39-801, Regon: 192538041

Przychodnia Lekarska Nowy Chełm Spółka z o.o. założona została w maju 2001 roku, ambulatoryjną działalność leczniczą w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej rozpoczeła 1 czerwca 2001 roku. Oferta świadczonych usług medycznych stopniowo się rozrastała i już od 2004 roku powiększyła się o świadczenia szpitalne. Świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej są bezpłatne dla pacjentów, którzy złożyli deklarację wyboru do lekarza naszej przychodni, natomiast pozostałe świadczenia realizujemy w oparciu o umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie na życzenie pacjenta. Cały czas rozwijamy się, a naszym priorytetem jest wzrost jakości świadczonych usług oraz poszerzanie ich zakresu.

Siedziba Spółki i Przychodni mieści się w Gdańsku przy ul. Chałubińskiego 23. Obecnie usługi świadczymy jeszcze w pięciu naszych filiach:

  • Filia Wilanowska w Gdańsku przy ul. Rogalińskiej 3 D
  • Filia Sopot w Sopocie przy ul. 23 Marca 79 A
  • Filia Suchanino w Gdańsku przy ul. Beethovena 22 A
  • Filia Reformacka w Gdańsku przy ul. Reformackiej 22
  • Filia Myśliwska w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 33

Każda z filii posiada wysokiej klasy aparaturę ultrasonograficzną, aparaturę kardiologiczną (EKG, Holter EKG, Holter RR, aparaturę do badań wysiłkowych serca), sprzęt endoskopowy. Oferujemy swoim pacjentom szeroki zakres badań laboratoryjnych świadczonych przez współpracujące z nami laboratorium Synevo.
W filii Reformacka laboratorium Synevo posiada swój autoryzowany punkt poboru materiałów do badań.

Dążenie Kierownictwa Przychodni Lekarskiej Nowy Chełm oraz wszystkich pracowników do ciągłego podnoszenia jakości świadczeń było podstawą starań o uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001-2008. Certyfikat ten otrzymaliśmy 18.11. 2011 roku.
W dalszym ciągu naszym celem jest dobro pacjenta, komfort i zadowolenie z otrzymanych usług medycznych.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.